List of English Books
Items/Page    [First] [Prev][Next][Last]
Sr No Book Name Main Catagory Sub Catagory Author Publisher Total Pages
006556 Preksha Dhyana Basic Principles Yoga Mahapragna Acharya, Mahendramuni, Jethalal S Zaveri Jain Vishva Bharati 42
006557 Preksha Dhyana Perception of Body Yoga Mahapragna Acharya, Mahendramuni, Jethalal S Zaveri Jain Vishva Bharati 50
006558 Preksha Dhyana Perception of Breathing Yoga Mahapragna Acharya, Mahendramuni, Jethalal S Zaveri Jain Vishva Bharati 50
006559 Doctrine of Karman in Jain Philosophy Hiralal R Kapadia Vijibai Jivanlal Panalal Charity Fund Mumbai 138
006560 Philosophy of Nine Reals Sunandaben Vohra, Nagin J Shah Shantilal V Desai 96
006561 Lord Mahavira C R Bhansali M and P Consultancy and Marketing Co Delhi 170
006562 Jaina Inscriptions in Tamilnadu A Ekambarnathan, C K Sivprakasham Research Foundation for Jainology Chennai 488
006564 Jainism the Creed for All Times D S Baya Prakrit Bharti Academy 420
006565 Studies in Jainism Ramkrishna Mission Institute of Culture Culcutta Ramkrishna Mission Institute of Culture Culcutta 182
006566 Jaina Monuments of Andhra G Jawaharlal Sharada Publishing House Delhi 200
006567 Studies in Buddhist & Jaina Monachism Nand Kishor Prasad, Nathmal Tatia Research Institute of Prakrit Jainology & Ahimsa Mujjaffarpur 306
006568 Agam 45 Chulika 02 Anuyogdwar Sutra Agam, Canon Nathmal Tatia, Taiken Hanaki Research Institute of Prakrit Jainology & Ahimsa Mujjaffarpur 312
006569 Jaina Philosophy Historical Outline Narendra Nath Bhattacharya Munshiram Manoharlal Publisher's Pvt Ltd New Delhi 242
006570 Jaina Psychology Mohanlal Mehta Sohanlal Jain Dharm Pracharak Samiti Amrutsar 238
006571 Mysteries of Life & Eternal Bliss Anantprasad Jain Tirthakar Mahavir Smruti Kendra Samiti Lakhnou UP 240
006572 Essentials of Samadhishataka B M Chamke S B Chamke Barshi 160
006573 Jain Sanctuaries of the Fortress of Gwalior T V G Shastri Kundkund Gyanpith Indore 188
006574 Syadvada Manjari Mallishenacharya, F W Thomas Motilal Banarasidas 178
006575 Comparative Study of Mantrashastra L000, L020 Mohanlal Bhagwandas Jhaveri Sarabhai Manilal Nawab 376
006576 Study in the Origins & Development of Jainism S N Shrivastava Rekha Publication Gorakhpur 162
006577 Jainthology Ganesh Lalwani Jain Bhawan Publication 294
006578 Jaina Archaeological Heritage of Tamilnadu A Ekambarnathan Bharat Varshiya Digambar Jain Mahasabha 178
006579 Light of Nonviolence Sushilmuni Vishwa Ahimsa Sangh Delhi 184
006580 Text Book of Jainism Level 01 Vinod Kapashi, Ajit Shah, Kumarpal Desai UK Institute of Jainology 74
006581 Selected Bibliography with Annotations Eastern School Eastern School 26
006582 Jainism by Vividus Ramnik V Shah Ramnik V Shah Canada 212
006583 Apporva Avasar Spiritual, Worship Rajchandra Shrimad Rajchandra USA Jain Study Group NY 40
006584 Mantra Sadhana Jain Vishwa Bharti Jain Vishva Bharati 16
006585 Jain Center of New Jersey Jain Center of New Jersey USA Jain Center New Jersey 17
006586 Art of Positive Thinking Mahapragna Acharya, R K Seth Health Harmoney 246
006587 Jainism Cosmic Vision Kumarpal Desai UK Mahavir Foundation London 276
006588 Tale of Shree Nabhakraj Merutungacharya, Gunsundarvijay Divya Darshan Trust 72
006589 24 Characters of Tirthankara Tirthankar Harshshilvijay, Kulshilvijay Aatmashreya Prakashan 288
006590 Jainas in History of Indian Literature Jinvijay ZZZ Unknown 80
006591 Jains Through Time Shilapi Sadhvi Veerayatan 282
006592 Bliss Amarmuni Sanmati Gyan Pith Agra 186
006593 Amar Vani Discourse L000, L010 Amarmuni Sanmati Gyan Pith Agra 176
006594 Walk With Me Chandanaji Acharya, Vastupal Parikh Veerayatan 186
006595 Jaina Political Thought G C Pandey Prakrit Bharti Academy 132
006596 I am Mahavira N L Jain Parshwanath Vidyapith 82
006597 Nandanvana N L Jain Parshwanath Vidyapith 592
006599 Agam 05 Ang 05 Bhagvati Vyakhya Prajnapti Sutra Part 02 Bhagvai Terapanth Agam, Canon Tulsi Acharya, Mahapragna Acharya, Mahendramuni, Nathmal Tatia Jain Vishva Bharati 740
006600 Jain Pilgrimage Lalitprabhsagar Prakrit Bharti Academy 158
006612 Mahasati Madanrekha Diwakar Chitrakatha 12 Children Story, Literature Sumanmuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006615 Prince Shrenik Diwakar Chitrakatha 015 Children Story, Literature Devendramuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 38
006618 Young Yogi Jambukumar Diwakar Chitrakatha 018 Children Story, Literature Rajendramuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 38
006621 Jagatguru Heervijayji Diwakar Chitrakatha 021 Spiritual Rajyashsuri, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 38
006622 Reap What You Sow Diwakar Chitrakatha 022 Children Story, Literature Pushpavati Sadhvi, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006623 Awakening of Karkandu Diwakar Chitrakatha 023 Children Story, Literature Pankajmuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 38
006626 Ajatshatru Kunik Diwakar Chitrakatha 026 Children Story, Literature Tarunmuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 38
006631 Five Gems Diwakar Chitrakatha 031 Children, Literature Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 38
006632 Gautam the Ambrosia Man Diwakar Chitrakatha 032 Children Story, Literature Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 46
006633 Arya Sudharma Diwakar Chitrakatha 033 Children Story, Literature Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006635 Bharat Chakravarti Diwakar Chitrakatha 035 Children Story, Literature Jinottamsuri, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 38
006636 Sur Sundari Diwakar Chitrakatha 036 Children Story, Literature Kevalmuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006637 Shrimad Rajchandra Diwakar Chitrakatha 037 Children Story, Literature Rajchandra Amarmuni Mahavir Seva Trust Mumbai 44
006638 Saddal Putra Diwakar Chitrakatha 038 Children Story, Literature Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006639 Udayan and Vasavadatta Diwakar Chitrakatha 039 Children Story, Literature Rameshmuni, Vijaymuni Mahavir Seva Trust Mumbai 38
006640 Hemchandracharya Diwakar Chitrakatha 040 Children Story, Literature Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 38
006641 Kumarpal and Hemchandracharya Diwakar Chitrakatha 041 Children Story, Literature Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 38
006642 Arya Sthulabhadra Diwakar Chitrakatha 042 Children Story, Literature Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006643 Mahayogi Sthulbhadra Diwakar Chitrakatha 043 Children Story, Literature Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 38
006644 Emperor Samprati Diwakar Chitrakatha 044 Children Story, Literature Jinottamsuri, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 38
006645 Jina Kushal Suri Diwakar Chitrakatha 045 Children Story, Literature Shashiprabhashreeji, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006646 Rishidatta Diwakar Chitrakatha 046 Children Story, Literature Shantakumari Sadhvi, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006647 Shalibhadra Diwakar Chitrakatha 047 Children Story, Literature Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006648 Nandishen Diwakar Chitrakatha 048 Children Story, Literature Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006649 Harikesh Bal Diwakar Chitrakatha 049 Children Story, Literature Nityanandsuri, Chidanandmuni, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006650 Emperor Vikramaditya Diwakar Chitrakatha 050 051 052 Children Story, Literature Jinottamsuri, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 100
006651 Acharya Bhadrabahu Diwakar Chitrakatha 053 Children Story, Literature Jinottamsuri, Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006652 King Pradeshi and Keshikumar Diwakar Chitrakatha 054 Children Story, Literature Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006653 Bhagavan Parshwanath Diwakar Chitrakatha 055 056 Children Story, Literature Shreechand Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 68
006654 Bunkachula Diwakar Chitrakatha 057 Children Story, Literature Virendramuni, Sanjay Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006655 Mahabal Malaya Sundari Diwakar Chitrakatha 058 Children Story, Literature Sanmatimuni, Sanjay Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006656 Atimukta and Arjun Malakar Diwakar Chitrakatha 059 Children Story, Literature Virendramuni, Sanjay Surana Mahavir Seva Trust Mumbai 36
006701 Universal Values of Prakrit Texts Prem Suman Jain Bahubali Prakrit Vidyapeeth and Rashtriya Sanskrit Sansthan 368
006702 Key of Knowledge Champat Rai Jain ZZZ Unknown 1204
006703 Practical Path Champat Rai Jain ZZZ Unknown 268
006704 Confluence of Opposites Champat Rai Jain Champat Rai Jain 422
006705 Immortality and Joy Champat Rai Jain Champat Rai Jain 16
006706 Jainism and Dr Gours Hindu Code Champat Rai Jain Champat Rai Jain 14
006707 Sannyasa Dharma Champat Rai Jain Champat Rai Jain 174
006708 Jainism and World Problems Champat Rai Jain ZZZ Unknown 240
006709 Faith Knowledge and Conduct Champat Rai Jain Champat Rai Jain 126
006710 Risabha Deva Champat Rai Jain Jain Mitra Mandal 90
006711 Nyaya Science of Thought Champat Rai Jain ZZZ Unknown 68
006712 Sacred Philosophy Champat Rai Jain Champat Rai Jain 38
006713 Atma Dharma Champat Rai Jain Champat Rai Jain 76
006714 What is Jainism Champat Rai Jain Champat Rai Jain 210
006715 Ethnicity and Religious Heritage T U Mehta T U Mehta 170
006716 Shrimad Bhagavad Gita T U Mehta Sastu Sahitya Mudranalaya Trust Ahmedabad 450
006717 Jaina Tirthas in India and Their Architecture Sarabhai Manilal Nawab Sarabhai Manilal Nawab 202
006718 Life of Lord Mahavira Sarabhai Manilal Nawab Sarabhai Manilal Nawab 178
006719 History of Rastrakutas of Malkhed and Jainism Nagarajaiah Hampa Ankita Pustak 374
006720 Jain Image Inscriptions of Ahmedabad Pravinchandra C Parikh, Bharati K Shelat B J Institute 430
006721 Contemporaneity and Chronology of Mahavira and Buddha Nagrajmuni, Mahendramuni Today and Tomorrows Book Agency 188
006722 Later Gangas Mandali Thousand Nagarajaiah Hampa Ankita Pustak 156
006723 History of Early Ganga Monarchy and Jainism Nagarajaiah Hampa Ankita Pustak 114
006724 Kalikal Sarvagna Hemchandracharya Anandsagarsuri, Sagaranandsuri Manav Mangal Bombay 42
006725 Some Aspects of Jainism in Eastern India Pranabananda Jash Munshiram Manoharlal Publisher's Pvt Ltd New Delhi 170